EKİBİMİZ


Alper Uyar

Av. ALPER UYAR

Ortak

31.03.1979 tarihinde Manisa’da doğmuştur.1997 yılında İzmir Türk Koleji’nden, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2006 yılından beri Uyar Hukuk Bürosu’nda hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak İcra İflas Hukuku olmak üzere Medeni Usul Hukuku ve Medeni Hukuk alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.

Av. Alper Uyar’ın bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Bu makalelerin başlıcaları;

“İtirazın İptali Davasını Açma Süresinin Başlangıcı (İİK.mad. 67/I)”
“Kendisine ‘Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş Olan ‘İlgili’nin Bu Nedenle ‘İhalenin Feshi’ni İsteyebilmesinin ‘Dürüstlük Kuralı’ (MK. 2) İle Bağdaşmadığı Bir Durum”,
“ ‘İhalenin Feshi Talebinin’ Reddedilmesinden Sonra Genel Mahkemede ‘Tapu İptali Ve Tescil Davası’ Açılabilir Mi?”dir.

Av. Talih Uyar ve Av. Cüneyt Uyar ile birlikte yazdığı, İcra ve İflas Kanunu ve Türk Medeni Kanunu alanlarında eserleri bulunmaktadır.
Bu eserler şunlardır:

-İcra Ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları
-Türk Medeni Kanunu Miras Hukuku
-Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku
-Türk Medeni Kanunu Kişiler Hukuku
-Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümleri
-İcra Hukukunda Haciz
-İcra Ve İflas Hukuku Rehberi (Açıklamalı Dilekçe Örnekleri)
-Olumsuz (Menfi) Tespit Ve Geri Alma (İstirdat) Davaları
-İcra Ve İflas Kanunu Şerhi
-İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri
İcra ve İflâs Kanunu Şerhi “El Kitabı”

2011 yılından beri www.e-uyar.com adlı internet sitesinin editörlüğünü yapmaktadır.
Ocak/2023 tarihinde “Arabulucu” unvanını kazanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.