EKİBİMİZ


Alternate Text

Av. Cüneyt Uyar

Ortak

13.07.1981 tarihinde Manisa’da doğan Av. Cüneyt Uyar 1999 yılında İzmir Türk Koleji’nden, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2006 yılından beri Av. Talih Uyar ve Av. Alper Uyar ile birlikte Uyar Hukuk Bürosu’nda hukuki çalışmalarını sürdürmektedir.

Hukuki faaliyetleri ağırlıklı olarak İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku ve Medeni Hukuk alanlarındadır.

Av. Cüneyt Uyar’ın bilimsel dergilerde yayımlanmış; “Kesinleşmemiş Tenfiz İlamına Dayanılarak İhtiyati Haciz Talep Edilebilir mi?”,
“6352 sayılı 02.07.2012 Tarihli Kanun ve 6103 Sayılı 14.01.2011 Tarihli Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler”,
“Tasarrufun İptali Davalarında ‘Yetki İtirazı’nda Bulunma Şekli”,
“Kefile Karşı veya Kefil Tarafından Açılan ‘Tasarrufun İptali Davaları’nda, ‘Borcun Doğum Tarihi’ Hangi Tarihtir?”
ve “Tasarrufun İptali Davasının ‘Bedel’e Dönüşmesinin Uygulamada Yarattığı Sorunlar ‘İİK. m.283/II’” isimli makaleleri bulunmaktadır.

Av. Cüneyt Uyar’ın Av. Talih Uyar ve Av. Alper Uyar ile birlikte yazdığı İcra İflas Kanunu ve Türk Medeni Kanunu alanlarında yazdığı eserler arasında şunlar bulunmaktadır:

-İcra Ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları
-Türk Medeni Kanunu Miras Hukuku
-Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku
-Türk Medeni Kanunu Kişiler Hukuku
-Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümleri
-İcra Hukukunda Haciz
-İcra Ve İflas Hukuku Rehberi (Açıklamalı Dilekçe Örnekleri)
-Olumsuz (Menfi) Tespit Ve Geri Alma (İstirdat) Davaları
-İcra Ve İflas Kanunu Şerhi
-İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri
İcra ve İflâs Kanunu Şerhi “El Kitabı”

2011 yılından beri www.e-uyar.com adlı internet sitesinin editörlüğünü yapan avukat iyi derecede İngilizce bilmektedir.
2021 yılında, Ekonomi Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmaya başlamıştır.