EKİBİMİZ


Av. TALİH UYAR

Kurucu Ortak

1945 yılında Manisa’da doğmuştur. Lise öğrenimini İzmir Türk Koleji’nde tamamlayan Av. Talih Uyar, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Meslek hayatına 1969 yılında Manisa’da serbest avukat olarak başlamıştır. 1981-2006 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ders vermiş, 2011 yılından beri Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

1993 yılından beri İzmir’de -başta; icra takipleri ve bunlara ilişkin hukuk ve ceza davaları olmak üzere- şirketler hukuku, ticaret hukuku ve medeni hukuk alanlarında dava takibi ve hukuki danışmanlık faaliyetini sürdürmektedir.

Av. Talih Uyar’ın icra-iflâs hukuku ve medeni hukuk alanlarında, bugüne kadar -3. basılarla birlikte- 70’ı aşkın kitabı ve 600’den fazla makalesi yayımlanmıştır.

Kitapları arasında başlıca; -İcra ve İflâs Kanunu Şerhi,
-İcra Hukukunda Haciz,
-Türk Medeni Kanunu “Başlangıç Hükümleri”,
-Türk Medeni Kanunu “Kişiler Hukuku”,
-İcra ve İflâs Hukuku Rehberi -Açıklamalı Dilekçe Örnekleri,
-İcra Hukukunda Olumsuz (Menfi ) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları,
-İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaalar,
-İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri,
-İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları,
-İcra ve İflâs Kanunu Şerhi “El Kitabı”,
-Gerekçeli - İçtihatlı Türk Medeni Kanunu,,
-İcra ve İflâs Kanunu Şerhi El Kitabı,
-Gerekçeli - İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi,
-İcra Hukukunda İhale ve İhalenin Bozulması,
-Gerekçeli-Notlu, İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu
sayılabilir.

2011 yılında www.e-uyar.com adresinde kurmuş olduğu internet sitesinde tüm eserlerini toplayarak, online hukuk yayıncılığı faaliyetine başlamıştır.

Av. Talih Uyar, Türkiye’nin birçok yerinde, kurum ve avukatlara yönelik sayısız seminer ve konferansta konuşmacı olarak yer almış ve halen bunlara devam etmekte olup, İcra İflas Kanunu Bilim Komisyonu’nda da Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen yer almaktadır.

2’si avukat 3 çocuk babası olan Av. Talih Uyar mesleki faaliyetlerini halen İzmir’de sürdürmektedir.